Autenditud
avatar
Eraisik
EST

Kadi M.

Eraisik
EST
Autenditud
Väga kiire vastaja

Hind alates

4€ / lk

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Määramata
Kus töid teostan Kus töid teostan Üle riigi
Millal töid teostan Millal töid teostan Olen paindlik
Makseviisid Makseviisid ülekanne

Teenused ja hinnad

Tekstide keeleline korrektuur alates 4 € /lk

Enesetutvustus

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli keeleteaduse ja keeletoimetamise eriala ning töötanud vabakutselise keeletoimetajana. Olen oma töös korrektne ning pean alati tähtaegadest kinni. Olen toimetanud nii lõputöid, ilukirjandust, dokumente kui ka reklaamtekste.

Millest võib sõltuda minu teenuste hind?
Teenuse hind sõltub sellest, kas soovitakse vaid keelelist toimetamist või ka sisutoimetamist.

Millistele küsimustele vastamiseks peaks klient olema ühendust võttes valmis?
Kui suur on töömaht (tähemärkide arv koos tühikutega)? Millal on tähtaeg? Mis failivormingus on toimetatav tekst?

Teenused ja hinnad

Tekstide keeleline korrektuur alates 4 € /lk

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Määramata
Kus töid teostan Kus töid teostan Üle riigi
Millal töid teostan Millal töid teostan Olen paindlik
Makseviisid Makseviisid ülekanne