Autenditud
Tööohutus korda!
Eraisik
EST

Tööohutus korda!

Eraisik
Autenditud

Hind alates

30€ / tund

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Sõiduauto
Kus töid teostan Kus töid teostan Üle riigi
Millal töid teostan Millal töid teostan Päeval
Makseviisid Makseviisid sularaha, ülekanne

Teenused ja hinnad

Juriidiliste dokumentide ettevalmistus alates 30 € /tund

Enesetutvustus

Olen 9 aastat tegelenud tööohutuse ja sellega seonduvate dokumentatsiooni koostamisega. Selle hulka kuuluvad konsultatsioon tööohutuse osas, töökeskkonna auditid, riskianalüüside ja ohutusjuhendite koostamine. Aitan ettevõttel koostada õigusaktide nõuetele vastavad dokumendid.

Millest võib sõltuda minu teenuste hind?
Ettevõtte/asutuse erinevate ametikohtade ja töötajate arv, asukoht.

Millistele küsimustele vastamiseks peaks klient olema ühendust võttes valmis?
Ettevõttes töötavate töötajate arv, ametikohtade loetelu, kasutatavad seadmed, tööprotsesside kirjeldus.

Milline näeb välja tavapärane tööprotsess uue kliendiga?
Hinnapakkumise koostamine vastavalt soovitud teenusele ja saadud infole, kliendi külastamine, dokumentatsiooni koostamine.

Teenused ja hinnad

Juriidiliste dokumentide ettevalmistus alates 30 € /tund

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Sõiduauto
Kus töid teostan Kus töid teostan Üle riigi
Millal töid teostan Millal töid teostan Päeval
Makseviisid Makseviisid sularaha, ülekanne