Autenditud
Anita Tannenberg
Ettevõte
EST

Anita Tannenberg

Ettevõte
EST
Autenditud

Hind alates

12€ / lk

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Määramata
Kus töid teostan Kus töid teostan Valgamaa
Millal töid teostan Millal töid teostan Päeval
Makseviisid Makseviisid ülekanne

Teenused ja hinnad

Tõlkimine eesti-läti-eesti alates 12 € /lk

Enesetutvustus

http://tannenberg.ee/et/

Millest võib sõltuda minu teenuste hind?
Tellija esitab tõlgitavad materjalid ja juhised, mille järgi pooled lepivad kokku tingimustes, hinnas ja tähtajas. Mahu arvutamisel lähtutakse põhimõttest – 1800 tähemärki koos tühikutega lähtetekstis on 1 lk.

Millistele küsimustele vastamiseks peaks klient olema ühendust võttes valmis?
Milline on teenuse spetsiifika: Kirjalik tõlge/ Tõlke toimetamine/ Kujunduse kontroll/ Tõlke lokaliseerimine/ Video tõlkimine ja subtitreerimine/ Masintõlkega valminud tõlke toimetamine/ Masintõlkega valminud tõlke sisuline kontroll/ Lähteteksti redigeerimine/ Tõlketeenused teistes keeltes

Milline näeb välja tavapärane tööprotsess uue kliendiga?
Töö ettevalmistamine/ Tõlkimine/ Redigeerimine/ Lõplik kontroll/ Tarne/ Järelkontroll

Teenused ja hinnad

Tõlkimine eesti-läti-eesti alates 12 € /lk

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Määramata
Kus töid teostan Kus töid teostan Valgamaa
Millal töid teostan Millal töid teostan Päeval
Makseviisid Makseviisid ülekanne