Autenditud
Teksti toimetamine/korrektuur
Eraisik
EST

Teksti toimetamine/korrektuur

Eraisik
EST
Autenditud
Kiire vastaja

Hind alates

5€ / lk

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Sõiduauto
Kus töid teostan Kus töid teostan Üle riigi
Millal töid teostan Millal töid teostan Olen paindlik
Makseviisid Makseviisid ülekanne

Teenused ja hinnad

Tekstide keeleline korrektuur alates 5 € /lk

Enesetutvustus

Minult saad abi, kui sul on vaja koostada mis tahes tekst! Olen lõpetanud Tartu ülikooli eesti keele ja soome-ugri keeleteaduse ning Tallinna ülikooli nüüdismeedia erialal ning töötanud toimetajana viimased kümme aastat, mistõttu oman rohkelt kogemusi erinevate valdkondade tekstide toimetamisel ja korrigeerimisel. Olen valmis teostama nii keelekorrektuuri kui ka põhjalikumat toimetamist, sh koostama teksti vastavalt tellija soovidele ja märksõnadele, aga ka siduma ladusaks tekstiks erinevaid teksti osi või mustandit. Olen oma töös täpne ja korrektne ning tööd valmivad vastavalt tähtajale.

Millest võib sõltuda minu teenuste hind?
Teenuse hind sõltub: 1) töö iseloomust, s.t kas selleks on ainult keeleline korrektuur, põhjalikum toimetamine või teksti koostamine vastavalt tellija soovidele; 2) materjali keerukusest ja mahust; 3) tähtajast.

Millistele küsimustele vastamiseks peaks klient olema ühendust võttes valmis?
Mis valdkonna tekstiga on tegemist ning milline on teksti iseloom? Kui suur on töö maht, s.t lehekülgede ja tähemärkide arv koos tühikutega? Kas soovitakse ainult korrektuuri või ka teksti vormi, stiili ja sisu toimetamist? Mis on teksti eesmärk, s.t kus see avaldatakse ja kellele on see suunatud?

Milline näeb välja tavapärane tööprotsess uue kliendiga?
Kui klient on ühendust võtnud ja selgitanud oma soovi, saadab ta hinnapakkumise tegemiseks sisendi või teksti, mille kallal on vaja tööle asuda. Seejärel esitan talle hinnapakkumise ja kui tingimused kliendile sobivad, oleme töö teostamises kokku leppinud.

Teenused ja hinnad

Tekstide keeleline korrektuur alates 5 € /lk

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Sõiduauto
Kus töid teostan Kus töid teostan Üle riigi
Millal töid teostan Millal töid teostan Olen paindlik
Makseviisid Makseviisid ülekanne