Autenditud
Vera
Eraisik
EST

Vera

Eraisik
EST
Autenditud
Väga kiire vastaja

Hind

6€ / tk

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Jalgsi
Kus töid teostan Kus töid teostan Harjumaa
Millal töid teostan Millal töid teostan Päeval, Olen paindlik, Nädalavahetustel
Makseviisid Makseviisid pangakaart, ülekanne

Teenused ja hinnad

Tõlkimine eesti-vene-eesti 6 € /tk

Enesetutvustus

Pakun eesti-vene tõlketeenuseid. Tegelen tõlkimisega juba 18 aastat. Vene keel on emakeeleks, seetõttu kiire, korralik ja korrektne töö on tagatud.

Millest võib sõltuda minu teenuste hind?
Teksti keerukusest ja raskusest

Millistele küsimustele vastamiseks peaks klient olema ühendust võttes valmis?
Milline on tähtaeg.

Milline näeb välja tavapärane tööprotsess uue kliendiga?
Teksti tõlkimiseks üle andmine

Teenused ja hinnad

Tõlkimine eesti-vene-eesti 6 € /tk

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Jalgsi
Kus töid teostan Kus töid teostan Harjumaa
Millal töid teostan Millal töid teostan Päeval, Olen paindlik, Nädalavahetustel
Makseviisid Makseviisid pangakaart, ülekanne