Autenditud
Markus K.
Eraisik
EST

Markus K.

Eraisik
EST
Autenditud
Väga kiire vastaja

Hind alates

1€

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Määramata
Kus töid teostan Kus töid teostan Üle riigi
Millal töid teostan Millal töid teostan Hommikul, Päeval, Õhtul, Olen paindlik, Nädalavahetustel
Makseviisid Makseviisid ülekanne

Teenused ja hinnad

Tekstide keeleline korrektuur alates 5 € /lk
Plakatite ülespanek alates 1 € /tk
CV koostamine alates 10 € /tk
Eesti keele eraõpetaja alates 15 € /tund
Lugemise ja kirjutamise eraõpetaja alates 15 € /tund

Enesetutvustus

Oman hulgaliselt kogemusi erinevate tekstide toimetamisel ja korrigeerimisel. Olen rohkemal või vähemal määral toimetanud väga erineva iseloomuga tekste, uudislugudest subtiitriteni ja sotsiaalmeedia postitustest akadeemiliste kirjutisteni. Olen valmis teostama nii keelekorrektuuri kui ka põhjalikumat tekstitoimetamist, sh kirjutama läbi tellija poolt esitatud mustandit või koostama teksti lähtuvalt tellija poolt antud pidepunktidest. Lisaks tekstide toimetamisele olen loonud originaalsisu spordialaliitude ametlikele kodulehtedele, sotsiaalmeediakanalitesse ning meediaväljaannetesse.

Millest võib sõltuda minu teenuste hind?
Hind sõltub töö iseloomust (keeleline korrektuur, põhjalikum toimetamine, teksti kirjutamine vastavalt antud sisendile), materjali keerukusest (erialaspetsiifilised tekstid) ja ajalisest piiritletusest.

Millistele küsimustele vastamiseks peaks klient olema ühendust võttes valmis?
Kui suur on töö maht (lehekülgede/tähemärkide arv)? Millal on töö tähtaeg? Milline on teksti iseloom (pressiteade, ametlik infokiri, sotsiaalmeediasisu)?

Milline näeb välja tavapärane tööprotsess uue kliendiga?
Esmalt soovin teada töö mahtu, selle iseloomu ja eeldatavat tähtaega. Toimetatava teksti puhul sooviksin näha ka originaalteksti, mille põhjal oskan hinnata töö keerukust ja võimalikku maksumust. Kokkuleppe saavutamise korral edastan tellijale valmiskujul töö ning palun tagasisidet selle kohta, kas midagi tuleks teksti juures veel täiendavalt muuta, parandada, lisada.

Teenused ja hinnad

Tekstide keeleline korrektuur alates 5 € /lk
Plakatite ülespanek alates 1 € /tk
CV koostamine alates 10 € /tk
Eesti keele eraõpetaja alates 15 € /tund
Lugemise ja kirjutamise eraõpetaja alates 15 € /tund

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Määramata
Kus töid teostan Kus töid teostan Üle riigi
Millal töid teostan Millal töid teostan Hommikul, Päeval, Õhtul, Olen paindlik, Nädalavahetustel
Makseviisid Makseviisid ülekanne