Autenditud
Tõlkija Triin
Eraisik
EST

Tõlkija Triin

Eraisik
EST
Autenditud
Väga kiire vastaja

Hind alates

5€

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Ühistranspordiga
Kus töid teostan Kus töid teostan Harjumaa
Millal töid teostan Millal töid teostan Õhtul, Olen paindlik, Nädalavahetustel
Makseviisid Makseviisid ülekanne

Teenused ja hinnad

Tõlkimine eesti-inglise-eesti 5 € /lk
Assistent 8 € /tund
Tekstide keeleline korrektuur 6 € /lk
Andmesisestaja 8 € /tund
Kodukoristus 10 € /tund

Enesetutvustus

Olen vabakutseline tõlkija suunal eesti-inglise-eesti-inglise. Olen varasemalt tõlkinud nii EL tekste, kodulehti, magistritöid (meditsiiniga seotud), tehnilisi tekste (peamiselt torustike/ehituse jne ). Mul on väga hea silm toimetamiseks, märkan tekstis vigu kiiresti ja pean korrektset keelt väga tähtsaks. Olen positiivne, valmis alati uuteks väljakutseteks. Teen oma tööd kiiresti ja korrektselt.

Projektid

Magistritöö tõlkimine eesti keelde

Magistritöö tõlkimine eesti keelde

Millest võib sõltuda minu teenuste hind?
Tõlkimisel võib hind muutuda, olenevalt teksti keerukusest.

Millistele küsimustele vastamiseks peaks klient olema ühendust võttes valmis?
Tõlketekstide osas kontekst, taust jne.

Milline näeb välja tavapärane tööprotsess uue kliendiga?
Saame tuttavaks, uurin välja, mis on tema vajadused.

Teenused ja hinnad

Tõlkimine eesti-inglise-eesti 5 € /lk
Assistent 8 € /tund
Tekstide keeleline korrektuur 6 € /lk
Andmesisestaja 8 € /tund
Kodukoristus 10 € /tund

Lühiinfo

Töövahendid Töövahendid Olemas
Transport Transport Ühistranspordiga
Kus töid teostan Kus töid teostan Harjumaa
Millal töid teostan Millal töid teostan Õhtul, Olen paindlik, Nädalavahetustel
Makseviisid Makseviisid ülekanne